2021

“Hopen dat het een beter nieuwjaar wordt” en dat wensen we ons eigenlijk ieder jaar toe, zo filosoferen het andere Klinkertje en uw schrijver tijdens de voorbereidselen voor de maaltijd van vandaag. Aan het aanrecht en in de auto worden de beste gesprekken gevoerd, bij ons in ieder geval. Het klopt als een bus dat we nu al jaar op jaar hopen op een wat beter jaar dan het voorgaande en niet zonder reden, zo weet u inmiddels wel. Dus ook de wens aan het aanrecht werd duivels snel in perspectief geplaatst gezien de voorgaande opmerkingen. Aanleiding tot de overpeinzing was het missen van een bepaalde vogel bij ons in de buurt, de vogel was gevlogen en dus niet op de gevoelige plaat. Dat is jammer en een gemiste kans die we wellicht morgenvroeg nog gaan inhalen maar dat bood geen soelaas voor de teleurstelling van het andere Klinkertje. Dat lijkt met dat we ouder en krakkemikkiger worden wel iets wat er bij lijkt te gaan horen; steeds minder kunnen en voor mij dan ook nog een tergende vermoeidheid. Eigenlijk altijd moe maar met soms energie om me er tegen te verzetten en dat zijn dan ook de dagen welke uitnodigen om iets meer te doen. Wordt het dan eindelijk een beter jaar dan het afgelopen jaar en wanneer vinden we het eigenlijk beter? Dat is een goeie vraag maar moeilijk te beantwoorden. Ons kringetje is niet zo groot, en dat vinden we eigenlijk ook prima, maar als het met die mensen goed gaat zijn we al heel tevreden. Dan de rest van de gemeenschap, lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal. We kunnen beiden de neiging niet altijd onderdrukken ons daar druk over te maken maar, om maar eens een modieus woord te gebruiken, die focus proberen we niet teveel te hebben. De bagger over over politici gestort de laatste tijd, ook de onze ( en terecht) is meestal terecht maar bijna allemaal hebben ze boter op het hoofd. Of je nu Asscher heet of de inmiddels bewierookte Omtzigt boter op het hoofd. De wetten die zij maakten, goedkeurden, uitvoerden etc zijn de aanleiding voor de puinhoop in de publieke sector en niet te vergeten de overheid en haar organen zelf( naschrift; op 2 januari 2021 publiceert het FD een artikel met gelijke strekking; https://fd.nl/opinie/1369072/haagse-verontwaardiging-over-strenge-bijstandsregels-is-een-masterclass-hypocrisie.) Niet over opwinden dus, en dat proberen we met mate te doen en dus kijken we ook naar de rest van de wereld voor zover de nieuwsgaring dat toestaat. Echt nieuws uit bijvoorbeeld China is er niet of nauwelijks en dat geldt natuurlijk voor veel meer landen. Terug dan maar naar lokaal; ook daar valt weinig goeds voor te zeggen. Heel snel na het betreden van een ambt is de realiteit voor gewone mensen op de achtergrond. De onderste laag van de samenleving is aan het groeien en dat zal ooit tot een uitbarsting komen; vroeger noemden we dat revolutie maar zo’n ouderwets woord is; hoewel heel treffend toch belast met een negatieve lading. En dan terug naar ons eigen kringetje; daar gaan we ons de meeste zorgen over maken, de meeste energie in steken, ons het meest aan gelegen liggen. Hoewel ik niet geloof in de hoeksteen van de samenleving geloof ik wel in hechte verbintenissen die in kleine kring plaats hebben. Als het andere Klinkertje en uw schrijver daar het komende jaar genoeg energie in kunnen stoppen, een beetje gezond blijven en tijd kunnen steken in de dingen die we graag doen, het andere Klinkertje en uw schrijver elkaars rots in de branding kunnen blijven, dan, ja dan, is het een beter jaar dan het voorgaande; ik hoop het van harte; een mooi en gezond(er) 2021