2022

Het is inmiddels 2022, een nieuw jaar en iedereen uiteraard de beste wensen en een goede gezondheid zo heb ik al velen, online, toegewenst. Eigenlijk is het wel een raar fenomeen want een Romeinse keizer, Julius Caesar, begon er min of meer mee en in de Middeleeuwen is het ooit nog eens grof bijgesteld, niet helemaal correcte feiten maar het geeft een idee. Aan die kalender hangt veel natuurlijk; onze feestdagen, verjaardagen, vakanties, afspraken en zo meer. Nu ben ik inmiddels niet meer werkzaam en dan is de kalender toch een wat ander ding geworden. Waar hij eerst nog de werkdagen aangaf is dat nu beperkt tot wat vergaderdata en natuurlijk de dagen dat we op de kleinkinderen passen. Met andere woorden; de agenda is een stuk minder dwingend geworden dan in het werkzame leven en dat is wel lekker hoor. Niet dat je helemaal je eigen gang kan gaan maar het voelt wel vrij. We hebben eigenlijk alle dagen vrij en dat betekent dat we veel meer onze eigen agenda vullen en zelf uitmaken wat we welke dag gaan doen. Hat kan nog komen maar het beruchte zwarte gat is (nog) niet gekomen en dat hopen we zo te houden. Wat ook zo lekker is in de eerste dagen van het jaar; er zijn weinig tot geen praatprogramma’s op de buis en we hebben het een paar dagen wat minder over Corona. Het is de zondag na Oud en Nieuw dat ik dit schrijf en dat betekent wel dat het de laatste dag is dat het wat rustiger is. De formateur in Den Haag heeft aangekondigd dat hij 10 januari op het bordes wil staan en dat betekent deze aankomende week raden naar namen, alhoewel er zoveel gelekt wordt in het Haagse dat inmiddels de personele invulling wel duidelijk wordt. We gaan het zien maar veel vertrouwen heb ik er vooralsnog niet in, geen elan laat staan nieuw elan. Hoe positief ik ook ben over mijn eigen agenda zo wantrouwend kijk ik naar de agenda van het komende kabinet. Na de eerste parlementaire enquete zal het kabinet wel moeten aftreden, of in ieder geval de premier en daarmee zal het komende kabinet met een jaar weer vallen. En dat na een informatieperiode van 10 maanden. Het wordt er allemaal niet duidelijker van, en zeker niet voor de toeschouwer van het parlementaire bedrijf op een afstand. Jammer is dat, en voor de ongeïnteresseerde burger is het koren op de molen; ze doen maar wat daar ( met meestal als toevoeging; van onze centen) . Wat dat betreft geen positieve kijk op het nieuwe jaar maar gelukkig wel persoonlijk want mijn persoonlijke strijd met het eigen lijf is, dankzij de uroloog en de medicatie nog steeds onder controle en in redelijke balans. Het zal u niet verbazen, voor mij persoonlijk belangrijker dan het gekrakeel in Den Haag.