Begroting

Morgenavond gaat de gemeenteraad van Brummen in al haar wijsheid een besluit nemen over de begroting voor volgend jaar. In die begroting zit ook opgesloten de sluiting van het gemeentelijk servicepunt in Eerbeek. Nu is dat servicepunt voor de ingebruikname al een onderwerp van herhaalde discussie en zie; de argumenten komen als een boemerang terug. Te weinig bezoekers en het kost veel geld om de boel open te houden. Vanuit het neo liberale denken kan ik me dat nog wel voorstellen maar dat was en is nooit de reden om het gemeentelijke serviceloket in Eerbeek open te houden. En zeker niet nu Eerbeek is getroffen door een alles verwoestende lawine van Scandinavië. Een lawine die ze al eerderveroorzaakt hebben maar toen in Wapenveld waar de Berghuizer papierfabriek werd gesloten van vrijwel het ene op het andere moment. Nu, als een soort van déjà vu, sluit deze firma de Hoop in Eerbeek na een half jaar eigenaar te zijn geweest. Eerst mooie praatjes, we gaan verder ontwikkelen, etc en vervolgens voor een habbekrats, door overname van een andere eigenaar, de zeggenschap gekocht van deze historische papierfabriek, sinds het jaar 1657. Het interesseert niemand iets, daar in Scandinavië. Nog even was er hoop dat de fabriek misschien verkocht kon worden aan een opvolger, een actie die werd afgedwongen door de vakbonden. En wie moet er een koper vinden? Juist, datzelfde bedrijf uit Scandinavië, het mag dan ook geen wonder heten dat er geen opvolgende koper werd gevonden want hun belang is om de productie uit de markt te halen, dus natuurlijk vinden ze geen opvolger. Buiten dit alles gaat de gemeenteraad dus beslissen over het gemeentelijk loket die om economische reden wordt gesloten zo begrijp ik uit de berichtgeving (het moet de gemeente winst opleveren in haar begroting, tsja). Het loket is om die reden nooit geopend, maar om reden van vertegenwoordiging van de gemeente in haar grootste dorp. In Brummen vinden ze het vervelend als je het zegt maar Eerbeek is met haar maakindustrie een plek waar geld wordt verdient, ook voor de gemeente Brummen. Het is me duidelijk dat dit tegen het zere been is in Brummen maar het is niet ver bezijden de waarheid. Het loket in Eerbeek is al vaker gesloten en weer geopend, als de heen en weer van Volendam. Bij de volgende verkiezingen staat het onderwerp vast weer op de agenda. Men heeft bedacht dat er misschien wel een gezamenlijk gebouw moet komen voor de gemeente ( het loket), de Stichting Welzijn Brummen en de bibliotheek.” In het verleden zijn er plannen gemaakt voor de huisvesting onder één dak van de bibliotheek en Stichting Welzijn Brummen (SWB). De bibliotheek in Eerbeek moet op zoek naar een ander onderkomen en SWB zit in Eerbeek in een pand dat aan renovatie toe is. Een nieuw steun- en informatiepunt van de gemeente zou daar goed bij passen. Daarom wordt in samenwerking met een externe partij gewerkt aan een integraal plan” ( bron; Brummens weekblad dd 03-11-2023). Het is net als met loket, het is een steeds terugkerend onderwerp voor een gebouw wat in vroeger dagen een Kulturhus heette, maar dat zal wel niet meer mogen. Wat me nog het meest bevreemd is dat een externe partij het voor de gemeente, en de andere deelnemers, moet gaan oplossen. De enige hoop die ik heb is dat die externe partij dan woningstichting Veluwonen zal zijn. Als het een externe {commerciële partij is dan zie ik het voor het start al mislukken, de doemdenker die ik ben, op dit onderwerp in ieder geval. Maar eerst gaan we dus sluiten, dat loket en als je naar de samenstelling van de raad en college kijkt zie je toch belachelijk weinig Eerbeekse vertegenwoordiging. De gemeente Brummen telt 19 raadsleden waarvan er 3 in Eerbeek wonen, en van die drie zijn er tenminste twee import ( niet geboren noch getogen in Eerbeek), 13 wonen in Brummen en dan een aantal in de buurtschappen. In het college is het al niet veel anders, twee wethouders van buiten de gemeente en twee wethouders die weliswaar in Brummen/Leuvenheim wonen maar van “buiten” komen. Deze gemeenteraad kan in dat op zicht de toets van evenredige vertegenwoordiging over de dorpen niet doorstaan (dat is geen verwijt maar een constatering). Het feit dat de gemeentelijke faciliteit wederom sluit maakt dat de gemeente, die toch zo dicht bij de burger zou moeten staan, daar lak aan heeft. De oprichting van een nieuw dorpshuis gaan we met belangstelling volgen.