Commentatoren

Vaker al met u besproken en toch kan ik het niet laten om nog maar eens een poging te doen. Mijn voorlopige idee is om een nieuwe prijs in te stellen voor de meest zure commentatoren, meest nurks, meest zelfingenomen en de meest arrogante. U denkt waarschijnlijk, als je zulke criteria aanlegt; dat wordt duur aan de uit te reiken prijzen. Dat gaat echt meevallen want ze kregen geen beeldje, geen beker of geldprijs maar ze krijgen een designatie ( dat zoekt u maar fijn even op) voor de W&S prijs van de week of de maand, daar ben ik nog niet uit.
Voorstel voor een naam, u las het al, de W&S prijs. Dus als ik met een voorstel voor een nieuwe prijsuitreiking kom dan heet het de W&S prijs.
Deze keer zou ik graag de W&S prijs uitreiken aan de heren Dijkstra ( Herrie-Bert) en Smeets. Hun commentaar bij de wedstrijden wielrennen op de weg en de wedstrijden tijdrijden waren echt van abominabel niveau.
Niet met elkaar eens ( dat hoeft ook niet altijd maar elkaar tegenspreken?), niet synchroon met de wedstrijd commentariëren, vooral met elkaar bezig zijn i.p.v met de wedstrijd. Geen benul hebben van wat er speelt in de wedstrijd want gewoon ergens anders in een commentaarhok. Het was echt van een kwaliteit om je te schamen,en ik wilde bijna zeggen van Jeroen Grueterniveau, maar dat zeg ik niet hoor. Het ergste van het commentaar waren de vooroordelen; Mw Vos heeft te lang stil gestaan bij de plichtplegingen ( zoals verschijnen, Late Night bij Smeets, maar dat wordt dan weer niet gezegd) en kan daarom niet op woensdag nog een keer goed presteren, onmogelijk, aldus de heren.
Misschien heb ik u al eens laten weten dat ik bij een voetbalwedstrijd het commentaar van de heer Grueter de nek heb om gedraaid, gewoon op stil die tv. Een dergelijk moment zat er bijna aan te komen bij deze heren en daarom, de W&S prijs van deze week of maand aan beide heren.


( https://klinkertjes.nl embed video’s van Youtube op de website. Daartoe is de ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken )