Deadline

De laatste weken barst het van; wat met goed Nederlands heet, een deadline. Om even op te zoeken wat deze Engelse term in het Nederlands oplevert moest ik echt even achter de vertaalmachine. Vertaling van deadline in het Nederlands is tijdslimiet. Nou, dan doe toch maar deadline, dat woord geeft qua gevoel meer de urgentie aan die van een deadline uitgaat.
Deadlines dus; in de maand oktober een aantal waarin de stukjes kopij namens de Partij aangeleverd dienen te zijn bij verschillende personen. In deze maand uiteraard handelend over de centen van onze gemeente en hoe, wat er nog over is na de kaalslag, ingezet kan worden. Het is armoe troef in de gemeente en ik vraag me weleens af wat er bij ons anders zou zijn. Mijn geweten sus ik met het idee dat het veel zou zijn. “Concreet aangeven”; vragen de tegenpartijen en daar zit de kneep. Het gaat in deze laatste begroting ( en eigenlijk begrotingen) niet om de cijfers maar om de inzet van diegenen die er mee om moeten gaan. Het is meer de spirit ( 2x sorry, weer Engels) die het toneelstuk beïnvloed. Dat is het een beetje, de traditie van de begroting en de behandeling ervan. Eén van mijn oude leermeesters in de politiek vergeleek het politieke bedrijf met een theater. De raadszaal als toneel, de acteurs, de coulissen ( de wandelgangen) en het stuk wat gespeeld wordt, met soms veel improvisatie en zo niet is het een saai stuk.
Mijn, nog oudere leermeester in de psychiatrie, gebruikte als metafoor ook het toneel. Een bewustzijnsdaling is als het ware wanneer het licht uitgaat op het toneel ( als je flauw valt, etc). Een bewustzijnsvernauwing is als de gordijnen het toneel kleiner maken, je kan nog maar een deel zien van het leven op het toneel. Dat uiteraard in pathologische zin want anders zou het dweilen met de kraan open zijn. Er lijden, in de ogen van een ander, een hoop mensen aan bewustzijnsvernauwing. met name als een debat niet gewonnen wordt. “Jij wil maar niet begrijpen wat ik bedoel”.
Dan is het ook nog de bedoeling dat bijvoorbeeld deze kennis op de actuele situatie wordt toegepast, ten voordele van Partij en Vaderland ( eh.. gemeente uiteraard) . Dat zijn andere deadlines, in debatten fracties van secondes uiteraard, dat is ook de uitdaging en de spanning.
Deadlines zijn niet in die zin te verklaren, ze dienen meer om een proces beheersbaar te houden maar bovenal om bijvoorbeeld deze acteur tot een prestatie te dwingen. Ik kan u verklappen, het werkt altijd. Deadlines are serious business.