Feestelijke Buurt

Afgelopen weekend was het feest voor ons buurjongetje. Hij was, zo hoorden we, een tweetal weken ervoor besneden volgens Islamitische traditie. Er zijn dus wel overeenkomsten tussen de zo gewenste Joods Christelijke traditie en Islamitische traditie, maar dat even terzijde Geert.Feest welke ten dele op het parkeerplein achter ons huis gevierd werd. Onze buurt toonde zich eensgezind en kwamen bijna allemaal op het gezang en getrommel af . Het ontlokte één van de buurtbewoonsters de opmerking dat het toch wel erg mooi is als je zulke tradities nog hebt. Dat geeft een saamhorigheidsgevoel, en daaraan hebben we allemaal behoefte, nu en dan. Zo leidt ik maar af uit deze opmerking. Ze heeft wat mij betreft helemaal gelijk, fijn dat het als een aanwinst wordt gezien en gevoeld, multi-culti kan en mag nog. Wat een “rijke”buurt wonen we dan, gelukkig maar.

 

Leuk en mooi was het, zo’n hele bonte verzameling mensen en voertuigen. Voertuigen, jazeker die waren er ook want elders werd het feest voortgezet en daarheen moest de jongeman, met gevolg, heen vervoerd worden.Gevolg was wel dat buren die elkaar niet of nauwelijks spreken in gesprek waren over dit feest, over de auto, over de muziek en over de prachtig geklede dames en heren ( bijna allemaal strak in pak). Een bijzondere gebeurtenis dus voor de familie ( onze buren) en de jongeman in kwestie. Op het laatst van de ceremonie op het pleintje werd een trommel dwars gezet en de jongeman erop. Muziek ging door met de resterende muzikanten en er werd geld in de mond van het jongetje gestopt. Dat zal vast een betekenis hebben en bij de eerste beste gelegenheid ga ik voor u vragen wat dat betekende. Zie ook de foto’s.