Gedenkdag

Met onze huiseigen vriend, of is het onze huisvriend Gabriel op de achtergrond open ik de agenda vanochtend. Gedenkdag staat er opeens in de agenda. Gedenkdag, ik vermoedde de 1 of andere onbekende christelijke feestdag, zeker met Gabriel op de achtergrond.( voor de niet-begrijpenden; Peter Gabriel is één van de favoriete muzikanten in dit huis) Van die Christelijke feest- en gedenkdagen zijn er nogal wat, de meest onbekende bekende is de biddag voor gewas en arbeid die soms verkiezingen in de weg zit. Andere redelijk onbekenden zijn wat katholieke feestdagen zo noem ik ze maar even al hebben ze niet altijd dat karakter. 15 augustus is Maria ten Hemelopneming. Vooral in het buitenland wordt die dag wel gevierd. Wie ooit op deze dag in Oostenrijk was kon de versierde koeien zien die door de dorpen gevoerd werden. Laatsten in deze rij is de eerste helft van november, zeer druk; Allerheiligen, Allerzielen en het begin van de tijd naar carnaval op 11 november met Sint Maarten.
De agenda dus; een gedenkdag, het was een rare associatie maar ook een rare manier om me erop te wijzen, alsof ik het niet wist. Het niet wist dat mijn eega sinds meer dan dertig jaar en ik vandaag een andere naam krijgen in dit Blog; mijn eega sinds meer dan eenendertig jaar en ik zou het in het vervolg moeten zijn maar ik refereer, omdat dat niet lekker bekt aan haar als “het andere Klinkertje”.
Dat lijkt me een aardige om de dag mee te beginnen en zeker om dit nieuwe jaar mee te beginnen.
Als de dag van gisteren beleef ik deze dag, zo lang en toch zo kort geleden en ondanks alle voor- maar ook tegenspoed, genieten van het leven en als het kan van elke dag. Nog eenendertig, ach ja, het kan nog best, wij zullen ons best doen.