Herman

Wij zijn weer gearriveerd in 2016 en ik hoop dat u dat ook bent. Eigenlijk zijn we nu in afwachting van kinderen en kleinkinderen om elkaar nog eens een goed nieuwjaar te wensen. Voor die tijd ga ik u nog lastig vallen met onze beleving van gisteravond. Na een echt leuke uitzending van de Wereld Draait Door te hebben gekeken kwam op een later tijdstip de oudejaarsconference van Herman Finkers. Hoe het u vergaan is weet ik niet maar het andere Klinkertje en ik hebben er erg van genoten. Op zijn Finkeriaans een almelo 1oudejaarsconference die scherpzinnig en toch ook hoopgevend was. Die het midden hield tussen een goeie preek en de ouderwetse oudejaarsconference van Wim Kan. Die een paar scherpe zinsneden opleverde richting de politiek; Sander Dekker zou hij er niet uit kunnen halen in een rij Cliniclowns, Teeven die zich niet vergist kon hebben want vergissen is menselijk en de PvdA die een rechtse ballenclub is geworden. Om er maar eens een paar te noemen. Heel scherp was hij ook over mijn politieke naamgenoot en de club die van hem is. Cynisch, scherp en wat mij betreft; zeer gevoelig. Wat ik echt sterk vond was het fileren van Zijlstra die zich er liet voorstaan geen verstand van cultuur te hebben in zijn periode als staatssecretaris en daarom het beste kon bezuinigen, die operatie kon hij dan bij uitstek uitvoeren. Het zal je hartchirurg maar zijn riep Herman richting Youp; “ik ken geen hart, weet niet hoe het eruit ziet en eigenlijk interesseert het me ook niet”. Deze vergelijking of parabel vond ik zelf nog het meest veelzeggend over de politiek en hoe Herman kijkt naar politici. Een mooi vervolg over de zorg en zijn moeder die in een verpleeghuis is opgenomen. De herkenbare dialoog en de Finkeriaanse draaiing die hij eraan geeft, heel mooi, goed en de actuele situatie beschrijvend. Dat gold eveneens voor zijn kritische opmerkingen over de Roomse Kerk waarvan hij toch een groot volger is. Finkers; “Homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Net als over het water lopen en na een paar dagen weer opstaan uit de dood. Je zou ook kunnen concluderen dat homoseksualiteit dus eveneens een wonder is”. Briljant evenals zijn briljante eindopmerking; “heb elkander lief zoals Ivo Niehe zichzelf lief heeft” en met die opmerking stuurde hij ons 2016 in.Maar niet nadat hij een naakte ballerina de bühne op liet komen en, zoals hij voorspelde, de stichtelijke woorden die hij nog tot ons richtte eigenlijk niet meer aan ons besteedt waren. U begrijpt; in één adem; het was briljant en een verademing. Slotconclusie van mijn kant; “Herman for President”.