Horen en Luisteren

Er zit een groot verschil tussen iets horen of goed luisteren. Wilders hoort wel iets maar luistert dan weer niet. Zo is er een relletje in Nederland omdat in Duitsland tijdens een talkshow iets is gezegd wat Wilders weer voor eigen gewin kan gebruiken. Maar ook om een toon te zetten en daar zijn ze in Duitsland dan weer minder van gediend. Tijdens de talkshow maakte iemand de opmerking dat ze Wilders zouden moeten “abschiessen”, vervolgens wordt er nog een opmerking gemaakt dat hij( Wilders) iemand is in de lijn van Jörg Hayder, misschien volgt hij dezelfde weg. Hayder is voor jaren terug verongelukt bij een verkeersongeluk. Dat abschiessen werd direct door Wilders vertaald met moord en doodslag. Schande dat het ZDF toeliet dat opriep tot moord. Nou ja; het stelt natuurlijk niets voor want in het Duits betekent het, zeker in de politieke context, zoiets als; wegwezen. Wilders wil dat niet begrijpen, snappen of verstaan. Hij heeft alleen gehoord dat iemand oproept hem te vermoorden. Het ZDF reageerde keurig met een mededeling die ik u ook zojuist als verklaring van de woorden die gesproken zijn, gaf. De rest van de serieuze Duitse pers nog even gekeken maar niets, helemaal geen verdere reactie op het gedoe wat Wilders probeert op te roepen.
Het is gewoon te onbelangrijk en onbetekenend wat er is gezegd om er nog meer tijd aan te besteden. Dat is anders dan de kranten in Nederland die er in ieder geval aandacht aan besteden. Hoewel de Duitsers geen cordon sanitair hebben rond Wilders c.s., ze verstaan beter de kunst om de hoofd- van de bijzaken te scheiden, waarvoor hulde. Doordat Wilders zich vergist in de betekenis van de de Duitse taal heb ik er nog eens eens een paar gezocht.
Als het over mezelf zou gaan zouden ze kunnen zeggen; Er wirft einen ordentlichen Schatten [Hij werpt een behoorlijke schaduw]. Als een man een buikje begint te krijgen.
Waar in de Randstad wordt gezegd dat Nederland ten oosten van Utrecht ongeveer ophoud daar geldt voor een Duitse stedeling dat een plattelandsbewoner een Landei (“land-ei”, oftwel boer, sukkel) is, die in een Kaff (achtergebleven gehucht, klein dorpje) woont.
Om het laatste moest ik wel weer erg lachen want in de tijd dat het andere Klinkertje en ik in Zwitserland woonden en werkten hadden we een vrouwelijke Duitse collega. Die had het over haar eigen dorp altijd had over det Kaff, waar je toch bijna niet kon wonen. In de tijd dat wij er waren is ook gescheiden van echtgenoot en naar een stedelijker omgeving verhuisd. Tot besluit deze nog omdat deze zo lekker stereotype is; Milieufanaten worden bij ons geite-wollen-sokken-types genoemd. In het Duits worden ze Ökos [milieufreaks] of Körnerfresser [granenvreters] genoemd, die op Tempelflitzer [flitsende tempelsandalen] lopen. Nu hoop ik maar dat Wilders een beetje heeft opgelet bij dit korte lesje met dank aan de digischool. Dat hij maar eens beter luistert naar wat hij allemaal hoort, dat zou weer een hoop ( Nederlands) gedoe schelen.