Huizenmarkt

Het is een sombere zondagochtend, qua weer. Niet fraai en dus blijven we thuis en dat is ook prima. Er is thuis nog genoeg wat de aandacht behoeft, maar ach; het is zondag en dus wordt dat vast een andere dag. In de tijd dat ik dit schrijf hoor ik op de achtergrond wat rechts populair gereutel van JA21 op WNL. U weet wel, van de krant die je niet moet lezen noch kopen, foute krant met een nog foutere geschiedenis. Eigenlijk had ik een stukje willen schrijven over domheid, kortzichtigheid en boerenverstand. Nu ik het gereutel op de tv op de achtergrond hoor vergaat h me de lust bijna maar toch. Vroeg in de ochtend al een retweet gezien van het andere Klinkertje, afkomstig van omroep Gelderland en het gaat over huurwoningen. In onze gemeente, de gemeente Brummen, moeten mensen die graag een sociale huurwoning willen een periode van 131 maanden wachten voor ze aan de beurt zijn als trieste koploper in de provincie Gelderland. Brummen op de kaart was lang het adagium en nou, dat is gelukt. De neiging om allerlei oude koeien uit de sloot te halen komt in me op, de gesprekken die ik gevoerd heb omdat ik erg tegen allerlei ontwikkelingen in deze gemeente was gekant die de huizenmarkt, en dan vooral de sociale, op slot zouden zetten. Maar er speelden kennelijk andere belangen en die wogen zwaarder en daar plekken we nu de zure druiven van. Het heeft enorm lang geduurd voordat er in de Elzenbos en Lombok verder gebouwd kon worden omdat de bestemming woningbouw eraf gehaald was, met dank aan een niet nader te noemen Gelderse gedeputeerde. Voor degenen die mij kennen, ik heb en krijg graag gelijk, en achteraf je gelijk claimen is soms ook wat kinderachtig. Dat zou ik ook vinden als het niet om zoiets belangrijk gaat als wonen, en dan, in deze periode van enorme prijzen van koopwoningen, de sociale huursector. Waar veel te weinig inspanningen zijn gedaan tot behoud of herbouw van sociale huurwoningen en deze gemeente moet laten weten dat er bijna elf jaar moet worden gewacht op een sociale huurwoning, voor mij kan het, zeker na alle geschiedenis met woningbouwprogramma’s, herijking en perspectieven die ons nu allemaal in de weg zitten. Nu kunnen herinneringen soms voor een verdraaide werkelijkheid zorgen, vraag Rutte, maar het is toch nog redelijk gedocumenteerd. Als voorbeeld een tekstje van mijn kant en een link waarin het college destijds, in al haar wijsheid, besliste dat het zo moest gaan. Als u goed leest ziet u in het stuk in de link  (https://www.brummen.nl/fileadmin/user_upload/RIS/Raad/2013/_04__25_april_2013/101_Raadsvoorstel_RV13.0005.pdf ) dat er in plaats van 665 woningen er nog maar 510 resteren voor die betreffende periode, tot 2020. Kortom, het was een rommelhypotheek nemen op de toekomst en daarmee worstelen we nu nog. Dus had ik gelijk; ja. Helpt dat de woningmarkt ook maar iets vooruit; nee. Toch wil ik het wel gezegd hebben; het aangekondigde beleid was een te verwachten deceptie met welke gevolgen we voorlopig nog te kampen hebben; 131 maanden.