Kleine dingen

Vroeger een aardig liedje, het zijn de kleine dingen die het doen. Nu zijn dat van die tegeltjeswijsheden waarvan je jezelf moet afvragen of dat altijd klopt. Dat is natuurlijk het aardige van die wijsheden, ze lijken altijd te kloppen. Wikipedia zegt er iets aardigs over;
“Een tegeltjeswijsheid is meestal een spreekwoord of gezegde dat vaak op een wandtegel is te vinden. Op zulke tegeltjes staat een lerende, moraliserende, uitspraak, spreekwoord of gezegde, die ertoe diende om de lezer op iets te wijzen. Vaak werden Delfts blauwe tegeltjes met gebruikt met een afbeelding er bij.

Tegenwoordig wordt de term tegeltjeswijsheid gebruikt om aan te geven dat een uitspraak niet meer reëel is, omdat het er tegenwoordig anders aan toe gaat, of als iemand een uitspraak duidelijk uit het hoofd heeft geleerd. Dit gebeurt vooral omdat de uitspraken op de tegeltjes vaak verouderd zijn, en lang niet altijd meer van toepassing.”
Dat laatste is waarom ik het verhaal over de tegeltjeswijsheden maar aanhaal. De uitspraak is niet meer reëel en achterhaald.

Kleine dingen die het doen, als wijsheid misschien niet de meest diepzinnige maar wel een waar woord. Het omgekeerde geldt overigens ook. Daar moet u maar eens over nadenken. Kleine dingen, daarmee wordt meestal bedoelt, kleine attenties, kleine gebeurtenissen, of iets waar je gewoon een kort geluksgevoel aan overhoudt. Dat zijn er op een dag altijd wel een paar, als u geluk heeft. Net even dat aardige woord, net even dat kaartje, mailtje of iets anders waardoor je weet dat er aan je gedacht wordt.
Sommige mensen hebben die antenne niet, wanneer je even aan iemand moet laten weten dat je iemand waardeert. Dat is ook moeilijk en eigenlijk niet te beschrijven want het gaat tenslotte maar om kleine dingen. Soms wordt je zo geprezen door mensen die de finesse van dit handelen niet begrijpen dat je er een “unheimisch”, een onbehagelijk gevoel aan overhoudt. Die mensen bedoelen goed maar leren het nooit. Dat is altijd dat je denkt, nou daar zit ik nu ook niet op te wachten, of de andere kant; ik hoor nooit iets leuks van je, Het zijn de kleine dingen die het doen zit toch vooral in jezelf, in je stemming en of je kan genieten van het moment. Dat lukt natuurlijk de ene keer beter dan de ander maar eigenlijk gun je iedereen, elke dag, mooie kleine dingen die er toe doen. Wat zijn uw kleine dingen van vandaag?