Klus

Sinds dit voorjaar heb ik er een klusje bij, een vraag die via een omweg aan mij gericht werd. Nu was ik al langzaam begonnen met wat bestuurlijk-achtige dingen te doen. Dit was echt een bestuurlijke taak en die met zich mee bracht dat ik in het bestuur van een stichting kwam, voor mij ook nieuw. Met die stichting ben ik veel drukker geworden dan eerst voor mogelijk gehouden. Waar gezegd werd dat een uurtje of twee per week voldoende zou zijn kost het me zeker een uur, en soms veel meer, per dag. De stichting in ernstige staat van ontbinding, vrijwilligers weg of met onduidelijke motivering en dan blijf je achter met de mensen die wel gemotiveerd zijn, en die maken werk van hun stichting. Zo heel langzamerhand klimmen we uit een dal; zowel financieel als organisatorisch. Dan merk ik ook pas hoe behulpzaam het is als je over een groot netwerk beschikt, en mensen kan aanspreken om dingen uit te voeren voor de stichting. Dan is er nog een ander fenomeen wat ik niet onbesproken kan laten; de gemeente is voor een groot deel, verplicht, financier van de stichting. Nu waait er in Den Haag een liberale wind die zegt dat groter beter en efficiënter is en dus moesten er stichtingen samen gaan of samen gaan werken. Nu is dat in een wat meer oudere mannenwereld geen sinecure want door de wol geverfd weten we allemaal beter. De eerder bedoelde inkrimping van het aantal stichtingen is voorlopig van de baan. Het lijkt er zelfs op dat we stichting moeten continueren in een afgeslankte vorm waarbij vooral de lokale journalistiek een zware rol krijgt. Hoe dat gaat uitpakken is nog te onzeker om iets over te zeggen maar het spoort vooralsnog niet met het beeld zoals dat ontstaan is in de diverse gemeenten. Voor onszelf; we gaan ons best om een op de toekomst voorbereide organisatie neer te zetten. Een stichting die een taak moet gaan vervullen die anderen laten liggen. Hoogdravend wordt wel gezegd dat we een waarborg en waakhond moeten gaan vormen voor de lokale democratie bij gebrek aan anderen. Welke stichting bedoel ik toch? Een stichting met een inhoud waar ik totaal geen verstand van heb. Stichting RTV Veluwezoom in de gemeente Brummen, voorbereid op de toekomst.