Onbestemd

De laatste tijd een beetje een onbestemd gevoel. Onbestemd in de zin van; niet goed te beschrijven. Voor degenen die al wat meer op een bepaalde leeftijd zijn gekomen; ik had ook een onbestemd gevoel ten tijde van de Koude oorlog. Niets specifieks maar toch een beetje ” unheimisch” zouden onze oosterburen zeggen. En als ik het toch moet duiden zijn er twee dingen die me bezig houden. Dat is de komende tijd het verloop van de Covid 19 pandemie. In Nederland lijken we er geen last van te hebben en gaan we met een soort van fatalistisch optimisme in. Gevoed door de onze regering ten dienste staande instituties die telkens manieren lijken te vinden om een positieve twist te geven aan de informatie die vrij komt. Voeg daarbij nogal wat gegoochel met cijfers en andere feiten wat soms leidt tot een ondoorzichtig woud aan nieuws. “Het aantal besmettingen stijgt maar er treedt wel een afvlakking op van de pandemie in Nederland”, hè? Wat betekent dit nu precies en waarom zeggen ze dit op die manier. Is dit in het kader van; “gaat u maar lekker slapen, wij waken over u” of ligt hier iets anders aan ten grondslag? Het is een vraag waarop ik het antwoord niet weet en alleen maar raden waarom. Nu geloof ik niet in allerlei complotten maar wel dat de overheid de eigen waarheid een beetje verdraaid of anders interpreteert om geen paniek of andere reacties te veroorzaken. Het andere wat me toch bezig houd is de andere kant van de grote plas; u kunt er niet omheen; de verkiezingen voor de volgende president van de USA. Nu is het dinsdag eindelijk zover en in de popular vote staat Biden op winst; tussen de tien en vijf %. Dat zegt niets over de afloop omdat ze daar een ander systeem hebben. Wat er gebeurt nadat er een uitslag is waar ik wat bevreesd voor ben. In de NRC deze week een artikel met als titel; wargames. Het artikel gaat over een simulatie van de situatie na de verkiezing. Er rolden vier scenario’s uit die alleen in het geval dat Biden overduidelijk wint leiden tot een min of meer normale gezagsoverdracht. Alle andere drie scenario’s leiden tot chaos en verwarring en de ondertitel van het artikel is dan ook “stresstest voor USA”. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/vs-staan-voor-een-ongekende-stresstest-van-hun-democratie-a4018063
Een zeer lezenswaardig artikel en tegelijkertijd zeer verontrustend. Dat geeft me een zeer onbestemd gevoel en kan het alle kanten op gaan. De anderen ( China en Rusland) kijken lachend toe en als de Covid 19 pandemie niet zoveel energie en tijd had op geslokt stonden ze waarschijnlijk te schaterlachen hoe een man het grote Amerika zo aan het wankelen krijgt. Dat is wat er momenteel gebeurt; er is zoveel polarisatie dat in families niet meer over politiek gesproken mag worden en dat gemeenschappen helemaal op de kop gezet worden. Dat nog buiten de andere problemen zoals #metoo ( geen exclusief Amerikaans probleem) en de Black Lives Matter beweging ( ook niet exclusief Amerikaans) welke voor verdere polarisatie heeft gebracht. En die ene man die geen verbinding kan of wil leggen lijkt de polarisatie te omarmen en is niet uit op een United States maar op een Divided States met als doel nog vier jaar als een autocraat over zijn, dan zeker, Divided States te heersen. Het is de dag na Halloween, het zou goed in die traditie passen, het is een horror.