Privacyverklaring

Het website adres is: https://klinkertjes.nl

Privacyverklaring https://klinkertjes.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

https://klinkertjes.nl verwerkt geen gegevens van u, als bezoeker van de website.

Waarom https://klinkertjes.nl gegevens nodig heeft

https://klinkertjes.nl verwerkt geen gegevens van u, en heeft deze dus ook niet nodig van u als bezoeker van de website.

Hoe lang https://klinkertjes.nl gegevens bewaart

https://klinkertjes.nl bewaart geen persoonsgegevens.

Delen met anderen

https://klinkertjes.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden doordat we geen gegevens van u, als bezoeker van deze website, verwerken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van https://klinkertjes.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. https://klinkertjes.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies.

Google Analytics

https://klinkertjes.nl maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

https://klinkertjes.nl bewaart geen persoonsgegevens en u kunt deze dus ook niet inzien, aanpassen of laten verwijderen