Schrijvend

Het is, na 1 mei, weer even rust. Bezig met de middelste en zien dat zij het weer goed voor elkaar heeft. Het andere Klinkertje is druk bezig te schilderen en ik verricht hand- en spandiensten. Dat maakt wel dat ik een beetje tijd heb om nu en dan wat te schrijven. Ook deze Blog maar ook artikelen die bedoelt zijn voor het publiek. Dat moet je op een andere manier schrijven dan ik nu doe in deze Blog. Rekening houdend met het publiek wat je wil aanspreken doe ik mijn best de woorden te wegen en zinnen zo kort mogelijk te houden. Nu zijn politici meester in het maken van zinnen waar je aan het ebgin niet weet waar het aan het eind toe leidt. Leuk is dat ook wel en soms kan je er echt een sport voor maken. Slechts de insider weet dan de boodschap te herkennen die erin verpakt gaat.
Schrijven voor het publiek, hele cursussen worden eraan gegeven en ik, die op dat gebied een zeer matige scholing heb doorlopen probeer er iets van te maken. U zou het niet willen lezen wat er dan uitkomt. Daar moet altijd een tweede en derde partijen naar kijken anders is het verspilde moeite. Nu mag ik wel zeggen en schrijven waar het over moet gaan en dat doe ik dan ook graag. de anderen moeten er maar een aanvaardbaar verhaal van maken.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud en dat zit wel goed, denk ik. Als de gemiddelde inwoner van onze gemeente maar begrijpt waar het over gaat, wat de bedoeling is van het stukje wat geschreven is.
Toch is het leuker om aan u te schrijven, dat is vrijer, ik mag helemaal zelf weten waar het over gaat en het is meer persoonlijk. Soms leuk, soms minder leuk, soms gewoon verdrietig en soms in de zevende hemel. De Duitsers hebben er een goed begrip voor naar mijn smaak, zij spreken dan over; Himmelhochjauchzend oder zum Tode betrübt.