The Eagles

Onmogelijk om er superlatieven bij te verzinnen. Een beetje botte opmerking misschien maar het mooiste zou zijn als ze niet meer bestonden. De kwaliteit, met name live, schijnt er niet op vooruit gegaan te zijn. Evengoed natuurlijk standaardwerken geproduceerd. Muziek leeft voor altijd lijkt me zeer van toepassing op deze groep. Dit zijn alleen even de inleidingen op wat nog meer komt, voor nu laat ik het er even bij.