Twee weken

Twee weken verder zijn we sinds de laatste keer dat ik u schreef. In die twee weken is er natuurlijk weer van alles gebeurd; wij vervelen ons niet zeggen het andere Klinkertje en ik tegen lekaar; geen tijd voor.We waren afgelopen 38 getrouwd maar inmiddels meer dan 41 jaar bij elkaar. Dan is en blijft ons motto; ” never a dull moment”. Zeer van toepassing, en naar wij menen, in retrospectie, al ons hele gehuwde leven. Wij hebben het met zijn tweeën gevierd in deze Corona tijd, ons jubileum. Zoals het hoort zullen we maar zeggen, met zijn tweeën, en niet dat we eenzaam zijn of voelen maar het gebrek aan contact met anderen heeft een vertraagde werking op het gemoed. Inperken van bewegingsvrijheid, al wordt je niet actief beperkt, maakt toch dat je andere keuzes maakt. Het wereldnieuws komt nog steeds tot ons, elke dag en elke dag hetzelfde wilde ik bijna zeggen maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Wel begint de heftigheid van het Covid 19 virus op het hele wereldtoneel een serieuze bedreiging te vormen op allerlei fronten, en dat was anders dan wij thuis beleven. En de wijze waarop het gaat speelt populisten enorm in de kaart. Zonder onderbouwing vallen ze de geldende, en wetenschappelijk onderbouwde regelgeving aan, en dat kan ook. Het wordt geventileerd als mening en dan mag je alles zeggen, al is het nog zo ondermijnend voor het bevoegde gezag. Erger wordt het als het bevoegde gezag uit populisten bestaat in landen zoals Hongarije en Polen. Waar het Hongarije betreft gaat de premier van dat land de grenzen, van wat de EU kan tolereren, opzoeken. In dat land geldt nu een noodverordening die niet eindig is, geen einddatum dus, waarin de premier als een ware autocraat het land kan en mag besturen want het parlement heeft hem daartoe de bevoegdheid gegeven. Nu kan een parlement natuurlijk altijd de noodtoestand uitroepen en iemand de bevoegdheid geven om een land tijdelijk alleen te regeren daaraan moet wel een einddatum zitten waarin die persoon rekening en verantwoording moet afleggen alvorens een nieuwe periode in te kunnen. Die rem zit er niet op door een brevet van alleen regeren af te geven zonder een eind af te spreken. Om van die andere meneer aan de andere kant van de oceaan die steeds meer misplaatst lijkt op de positie die hij inneemt. Onverantwoordelijk als hij is, en blind voor realiteit, is hij tijdens een persconferentie aan het filosoferen wat wellicht als barpraat wel kan maar niet in zijn positie. Of het mogelijk is dat er misschien een desinfectans wordt ingespoten bij mensen met Covid 19 omdat het virus daarvoor gevoelig is. Of we mensen met Covid 19 bloot kunnen stellen aan enorme overdosis UV straling want daar kan het virus ook niet tegen. Dat je jezelf zoiets afvraagt kan, maar doe dat voor jezelf, in kleine kring of liever nog onder vier ogen met een expert. Jezelf dat hardop afvragend tijdens een nationwide persconferentie is stupide actie. Het aantal mensen wat van alles gaat injecteren of slikken bij gebrek aan medicijnen, of geld heeft voor goede medicijnen, als gevolg van de sociaal economische verhoudingen in dat land, kan een enorm probleem worden. In die positie kun je dat gewoon niet maken maar hij heeft al vaker in die positie gezeten en zal er wel weer mee wegkomen. Wat anders nog na de vorige opmerkingen is dat er ook nog veel goede dingen gebeuren, en onverwacht. Zo waren het andere Klinkertje en uw schrijver deze week getuige van de gemeenteraadsvergadering online, te volgen via de kabelkrant die net onlangs weer tot ons gekomen is via RTV Veluwezoom. Dat was behalve inhoudelijk goed ook nogal dolkomisch nu en dan doordat een zelfde raadslid de microfoon niet wist te vinden. Het zal hem hopelijk gauw bij gebracht worden want het was, op zijn zachtst gezegd, stuntelig en ervan uitgaande dat het voorlopig wel zo zal zijn dat er op die manier vergadert wordt geen overdreven luxe. Fijn om te kunnen bijwonen en lachen op de koop toe. Nog meer vermeldenswaardig is wel dat na mijn eerdere commentaar op het programma M, als opvolger van DWDD, een beetje op gang begint te komen. Met als hoogtepunt, wat mij betreft, wel gisteravond waarin, analoog aan de lintjes van Oranje, lintjes van het programma werden uitgereikt. Met als een soort van intermezzo een mw die van huis uit op haar keyboard liedjes zat te spelen. Goede initiatieven en daden werden beloond met een M lintje en voorzien van een geweldig muzikaal sausje, eindelijk eens genoten na alle Covid 19 narigheid.