Typisch

Het gaat zoals altijd, in de Hollandse handelsgeest om geld. Nu heb ik de Eidgenossen weleens vaker beschuldigd dat alles met geld van doen had in het Helvetische paradijs maar in de Hollandse laagvlakte kunnen we er ook wat van. Nu weer een artikel in de Volkskrant van vandaag waarin een econoom beweerd dat het allemaal niet zo snel loopt met de noodzaak om de AOW leeftijd op te hogen. Eigenlijk zou het gewoon op 65 kunnen blijven of worden terug gezet. De reden ervan is eigenlijk te simpel om waar te zijn; het kost ons Nederlanders net zoveel aan WW uitkeringen en bijstand aan oudere werknemers die zonder baan zijn geraakt als het opbrengt dat de leeftijd is verhoogd naar 66 jaar. Doordat de leeftijd steeds hoger met worden zijn werkgevers huiveriger om mensen aan te nemen die ook zolang mee moeten gaan. “Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lagere levensverwachting inmiddels juist later met pensioen gaan dan mensen met een hogere levensverwachting. Dat is niet gebaseerd op vrije keuze, maar omdat door het wegvallen van allerlei regelingen die zwakke en relatief ongezonde mensen beschermen, de financiële mogelijkheden voor deze mensen om zelf hun pensioenleeftijd te kiezen vrijwel verdwenen zijn. Mensen die het beter getroffen hebben in hun leven, kunnen dat wel, en gaan dus eerder met pensioen dan mensen die een pensioen op grond van hun gezondheid, hun levensverwachting en hun financiële situatie hard nodig hebben.Kortom, de verdere stijging van de AOW-leeftijd zal geen pot met geld vullen. Wat de motieven van de werkgevers en werknemers ook moge zijn voor hun akkoord, een bevriezing of een daling van de AOW-leeftijd zal de groeiende ongelijkheid onder ouderen beperken. Dat is hard nodig en niet alleen nu, maar ook over veertig jaar, want ook dan zijn er weer arme en ongezonde ouderen. Dus ook voor sommige jongeren van nu zal een lage AOW-leeftijd belangrijk zijn” ( Harrie Verbon, de Volkskrant 5 juni 2018). Nou, hier valt, wat mij betreft, niets meer aan toe te voegen. Snel terug naar de oude situatie voordat een nieuwe tweedeling Nederland gaat verscheuren. We zien het al aan de stakingen, waaraan we niet meer gewend zijn, en die steeds vaker voorkomen. Terecht ook want ook het IMF constateert dat de loonontwikkeling geen pas houd met de staat van de economie, die geweldig is, zo wordt ons tot vervelens toe voorgehouden. Het zijn alleen dezelfde mensen die er iets van merken denk ik dan maar. Dus gaan de gewone werkers steeds meer laten merken dat ze ook willen mee-eten uit die geweldige gevulde ruif van de Nederlandse economie, en dat doen ze onder andere door staken. Het argument, voor jou 10 anderen, gaat niet meer op want op bijna de hele arbeidsmarkt heerst krapte en dus zullen werknemers steeds meer eisen gaan stellen. Het antwoord van de werkgevers en de regering is dat men wil dat het loon en het pensioen steeds persoonlijker wordt. Ook daar willen ze de solidariteit, die de vakbonden maar met moeite volhouden en vertegenwoordigen, eruit halen. Iedere werknemer persoonlijk is makkelijker aan te pakken dan het collectief van een vakbond. Moet ik nog meer zeggen, mensen ga je weer organiseren en kom op voor je recht. Het lijkt wel alsof we terug zijn in het begin van de vorige eeuw, typisch toch dat oude tijden herleven. Nu had ik een mooie foto van een oud vaandel willen plaatsen, kan ‘m niet vinden, die blijf ik schuldig.