Vaccin

De actuele politiek in het land gaat met name dezer dagen over maar twee dingen; het eerste is en blijft natuurlijk de pandemie en dan met name hoe Nederland ermee omgaat. Wonderlijk genoeg verwachten ze maandag as de toestemming van Europa dat het vaccin goed gekeurd is en dat er begonnen kan worden met vaccineren. Landen als Italië, België maar met name Duitsland starten direct na de Kerstdagen met vaccineren. In Nederland niet; 8 januari een eerste vaccinatie, drie dagen later beginnen drie grotere locaties en ergens verder in januari op 25 locaties. Dat is zo bijzonder dat de Kamer het reces even voor zich uit heeft geschoven en nog een spoeddebat heeft met de verantwoordelijk minister die met de dag steeds minder overwicht heeft op de Kamer of de publieke opinie. Het andere wat nadrukkelijk speelt is
de kinderopvang toeslagen affaire en het rapport, na een onderzoek, wat gisteren uitkwam. Dat was echt keihard in de oordelen over ministers, topambtenaren, de Tweede Kamer zelf en de rechtspraak. Ook de informatievoorziening vanuit het kabinet aan de Tweede Kamer was ver beneden peil. “De Rutte doctrine” is de wortel aan de democratie; bepaalde stukken mogen niet naar de openbaarheid en dus niet naar de Kamer. Zo is er geen controle mogelijk is nu de kritiek uit de Kamer, en terecht. Verder werden onvolledige dossiers naar de rechtbank gestuurd waardoor rechters niet een juist oordeel konden vellen. Het ergste van alles is wel dat er alweer rond de vijftig miljoen heeft uit gegeven aan het optuigen van een afdeling om de schade bij de ouders af te handelen. Het is diep triest, en de ouders kregen ten dele en Kerstbonus van wel 750 Euro, als een soort van voorschot. Het is meer dan schandalig. De mensen die het voor het voetlicht brachten blijken nu ook nog eens enorm tegen gewerkt te zijn, zowel Omtzigt als Leijten zijn geschoffeerd en onderwerp van gesprek geweest in de ministerraad. Het moet niet gekker worden en het zijn mijn partijen niet waar zij vertegenwoordiger van zijn, en dat, ja dat vind ik bijna jammer.